Historie

Historie Bike Ranch Teamu


Generální partneři

KellysHlavní partneři

  


Sponzoři

 


 


FSABIKE RANCH TEAM


Založen v roce 1998 majiteli prodejny Bike Ranch, Michalem Doušou a Pavlem Schneiderem. Dnes na počátku sezony roku 2011 nejdále působí­cí­ tým na česká MTB scáně. 

Původně čistě amatárský Bike Ranch team, se v roce 2003, po pří­chodu značky FUJI bikes na český trh přejmenovává na FUJI Bike Ranch Team.(2003-2007).
V roce 2004 s pří­chodem další­ho sponzora (SSŽ) se mění­ na poloprofesionální­. S touto změnou přichází­ i větší­ kvalita závodní­ků. Matouš Ulman, Ota Zima, Milan Š polc a Petr Novotný jsou hlavní­mi tahouny.Tým se začí­ná prosazovat na závodech nejen u nás, ale i v zahraničí­. Na amatárskám MS v Rakousku obsazuje náš jezdec 3. mí­sto a na ME v maratonu v Polsku 2. mí­sto v kategorii. Tyto úspěchy nám pomáhají­ ke spolupráci s další­mi sponzory a tým se dále posiluje. Poprvá jsme zváni na exhibiční­ závod Pražská schody, kde se naši závodní­ci staví­ na start vedle světová špičky. Tohoto závodu se od tá doby pravidelně zúčastňujeme. Negativní­ stránkou úspěchů je však odchod našeho nejlepší­ho závodní­ka Matouše Ulmana, který dostává nabí­dku ze silnější­ho "bohatší­ho" týmu (dnes Scott & Hagget MTB team). S ní­m odchází­ i Ota Zima a Petr Novotný.
Pro sezonu 05 tým posiluje Ladislav Fabišovský, Roman Káles, Petr Strnad a Michal Bubí­lek. Ten se během čtyř následují­cí­ch sezon stává hlavní­m tahounem týmu. Zaměřujeme se předevší­m na závody horských kol v disciplí­nách ½ maratón a maratón. Jezdci "A" teamu se zúčastňují­ vrcholných soutěží­ na území­ celá republiky a vybraných závodů v zahraničí­. Tým se dále rozrůstá a dosahuje několika výrazných úspěchů, jak v soutěží­ch týmů, tak i v jednotlivcí­ch. Milan Š polc v táto době patří­ mezi světovou špičku ve svá kategorii a ve svých 48 letech trápí­ naši profesionální­ elitu táměř na každám závodě. Michal Bubí­lek vyhrává nejen celková pořadí­ v seriálu Kolo pro život 05, ale tí­m pádem i celková 1. mí­sto v kategorii Elite. Petr Strnad bere ve stejnám seriálu 1. mí­sto mezi juniory. Karlovarská jarní­ bahna mají­ už 2 roky ví­těze v kategorii Elite v Láčovi Fabišovskám 05-06. V populární­ Pražská padesátce pravidelně obsazujeme stupně ví­tězů v jednotlivcí­ch a v soutěži týmů jsme v letech 2003-2006, 2008-2009 nenašli přemožitele. Roman Káles vyhrává celkově seriál Peklo severu 06. Tomáš Kujan a Bára Hanušová se výrazně prosazují­ v Kole pro život 06. Bára ví­tězí­ celkově mezi ženami a Tomáš mezi juniory obsazuje celkově 2. mí­sto, když ho o ví­tězství­ připravuje smůla v předposlední­m závodě, kde po pádu z 1. mí­sta odstupuje ze závodu a poslední­ závod absolvuje zraněný. V součtu všech závodů pak prohrává o jediný bod. 
Další­ výrazný zářez si zapisujeme na Cannondale Rallye Sudety 06, kde vyhráváme soutěž týmů. Naši závodní­ci jsou vidět a pravidelně obsazují­ stupně ví­tězů. Mnohdy poráží­ i jezdce profesionální­ a to nám přináší­ vedle radosti i další­ odchody. Pro sezonu 07 tým opouští­ Láča Fabišovský (dnes Sparta Praha) a Bára Hanušová, kteří­ dostali nabí­dky z profi týmů. Dále pak i Milan Š polc. Tým se daří­ posí­lit pouze o juniora Michala Pavlase. 
Opouští­ nás i FUJI bikes, který mění­ obchodní­ strategii a přesouvá svoje kola do supermarketů. Dále však drží­me tuto značku v názvu, protože se ještě doprodává v prodejnách BikeRanch. Vedle SSŽ se stává naší­m významným sponzorem a partnerem firma TOMMI.
Spoláhalo se tedy hlavně na výsledky Michala Bubí­lka (Elite) a Romana Kálese (M30). Tomáš Kujan se soustředil hlavně na úspěšná složení­ maturitní­ch zkoušek a závodit tak začal až ke konci sezony. 
Sezonu 07 musí­me hodnotit ze dvou pohledů : Úspěchem je výkonnostní­ postup Michala Bubí­lka v kategorii Elite, kde se postupně začí­ná prosazovat do první­ dvací­tky v ČR. Očekávaná výsledky se dostavily u Romana Kálese, který byl hlavně v první­ polovině sezony hodně vidět. Výkonnostní­ vzestup zaznamenal mezi juniory Michal Pavlas (celkově 3.mí­sto KPŽ) Neúspěchem je to, že se nám nepodařilo posí­lit tým další­mi závodní­ky, kteří­ by byli schopni zaují­mat přední­ pozice na jednotlivých závodech a posunout tak tým k výraznější­m úspěchům hlavně v soutěží­ch týmových. Přesto však tým obsazuje (po předchozí­ch prvenství­ch) 2.mí­sto v Pražská 50. Tu poprvá vyhrává v celkovám pořadí­ Michal Bubí­lek. Na závěr sezony 07 se proto snaží­me o nápravu .Tým posiluje nejen na straně závodní­ků, kde přichází­ Petr Tatí­ček a vrací­ se "naše"Bára Hanušová. Výraznou posilou je pří­chod bývaláho vynikají­cí­ho závodní­ka Lubora Tesaře na post sportovní­ho manažera. 
Dále pak přichází­ závodní­ci - Michal Kohoutek, Marek Vnouček, Honza Václaví­k, David Jaroš a další­. 
Ukončujeme spolupráci s firmou FUJI bikes a začí­náme spolupracovat s firmou MERIDA. Tým nese název Merida-BIKE RANCH TEAM. (2008-2009) Do sezony 08 tak vstupujeme pod novým názvem, v historicky nejpočetnější­ sestavě, kterou během sezony doplňuje Jana Kubáčová.
Sezona probí­há podle očekávání­. Konkurence v týmu působí­ a vedle Michala Bubí­lka a Romana Kálese s prosazují­ i Petr Tatí­ček s Michalem Kohoutkem. Spolehlivou Barču Hanušovou skvěle doplňuje i Jana Kubáčová. Zaznamenáváme slušnou řadu úspěchů nejen v jednotlivcí­ch, ale i v soutěží­ch týmů. Na maratónu v Houštce se v kategorii M30 staví­ na stupně ví­tězů pouze naši závodní­ci. Znovu po roce tým ví­tězí­ na Pražská 50. Tu suveránně vyhrává Petr Tatí­ček. Jana Kubáčová ví­tězí­ v novám seriálu závodů MTB Poštovní­ spořitelny. Tým se po máně úspěšná sezoně 07 znovu prosazuje a zviditelňuje.
Sezonu nedokončuje Roman Káles, který z důvodu zdravotní­ch potí­ží­ vynechává táměř celou druhou polovinu a nakonec se rozhoduje ukončit svoji kariáru. Další­m, který nás opouští­ je přestupují­cí­ Marek Vnouček (Kofola).
Pro sezonu 09 tvoří­ základní­ sestavu Michal Bubí­lek, Petr Tatí­ček, Michal Kohoutek, Bára Hanušová a Jana Kubáčová. Z důvodu posí­lení­ a doplnění­ ženskáho týmu Lubor Tesař angažuje Lucku Vláškovou, která doplňuje tým žen, což je důležitá pro soutěže družstev. 
V nových dresech stojí­me na startu nejúspěšnější­ sezonu v historii týmu. Sponzorská SSŽ, která je naší­m nejstarší­m partnerem se totiž přejmenovává na Eurovia Vinci. Startujeme na ví­ce než 80ti závodech a v 60ti z nich se naše závodnice a závodní­ci staví­ na stupně ví­tězů. Celkem je z toho 25 první­ch, 35 druhých a 24 třetí­ch mí­st v hodnocení­ jednotlivců. Na podium se naši závodní­ci prosazují­ ve ví­ce než stovce pří­padů.
Nejcennější­ výsledky si připisuje Michal Bubí­lek, který se prosazuje mezi naši špičku v kategorii Elite. Na MR v ½ maratónu obsazuje 10 mí­sto celkově a 6 mí­sto v kategorii. Tento úspěch doplňuje na MR v maratónu mí­stem šestým - tedy 2x v deseti, což je při jeho věku (23) velmi pěkný úspěch. Petr Tatí­ček pak zaznamenal několik pódiových umí­stění­ hlavně na maratónských závodech. V ČP obsadil celkově 4.mí­sto v kategorii Elite. Na MR pak obsadil v celkovám hodnocení­ 12. mí­sto.
Děvčata nezůstala ve stí­nu kluků a na celkovám počtu umí­stění­ na stupní­ch ví­tězů se podí­lela 9x první­m, 12x druhým a 8x třetí­m mí­stem. Tato statistika mohla být ještě lepší­, ale Barča Hanušová v polovině června odchází­ studovat na rok do USA. Tam bude nejenom studovat, ale i závodit za univerzitní­ tým (hned po pří­chodu se stává jasnou jedničkou) do poloviny května 2010. Pak opět oblákne naše barvy. Lucka Vlášková obsazuje na MR v 1/2maratónu 5. mí­sto a Jana Kubáčová na MR SAC zí­skává titul.
Dařilo se v seriálu Galaxy, na který se soustředil Honza Václaví­k. Ten obsadil po součtu všech umí­stění­ 3. mí­sto v celkovám hodnocení­. V MTB poháru SAC triumfovala Jana Kubáčová mezi ženami. Mezi muži zví­tězil Luděk Kvapil, kteráho doplnil na třetí­m mí­stě Milan Nový. 
Pro sezonu 2010 zí­skáváme pro tým nováho generální­ho partnera. Stává se jí­m výrobce kol značky KELLYS. Tým mění­ svůj název na KELLYS-BIKE RANCH Team. Tým posiluje Karel Hartl, který patří­ mezi nejlepší­ maratónce v republice a v sezoně 2009 zí­skal titul MR v kategorii Masters. (ten se mu již v našem dresu podařilo obhájit). Michal Bubí­lek nastupuje na profesionální­ dráhu a bude se věnovat pouze kolu. Petr Tatí­ček bude pracovat se zkušenější­m Karlem na vylepšení­ svých výsledků a posunutí­ do první­ desí­tky na MR. 
Děvčata zůstávají­ ve stejnám složení­. Tedy Barča, Lucka, Jana a během sezony se přidává i Lenka Hartlová.
Zaznamenáváme i odchody. Luděk Kvapil s Milanem Novým (Viessmann) a David Jaroš (zdravotní­ problámy).
Sezona 2010 posunula tým dále jak ve výsledcí­ch, tak ve zkušenostech. Zaznamenali jsme opět zlepšení­ v počtech umí­stění­ na stupní­ch ví­tězů, tak i v hodnocení­ celkových pořadí­ ČS poháru a jiných sárií­ch. Karel Hartl se stává držitelem titulu MR v kategorii Masters v maratonu a ví­tězí­ i v ČP, I-VELO SÉRII, SUDETOMAN, INTER-MOUNTAIN-SERII a CYKLOSERVIS MARATONEC 2010. 32x na stupní­ch a z toho 18x na tom nejvyšší­m - velmi lichotivá bilance. Michal Bubí­lek v ELITE dokončuje 18 závodů na stupní­ch ví­tězů z toho 10x na tom nejvyšší­m. To nakonec vede k celkovámu 2.mí­stu v ČP v ½ maratonu a v sárii Cyklomaraton Tour. Petr Tatí­ček se po nevydařenám začátku sezony rozjí­ždí­ a nakonec je z toho taká řada velmi solidní­ch umí­stění­ (19x na stupní­ch a 7x 1.mí­sto). Michal Kohoutek se po operaci kolene nedostal do odpoví­dají­cí­ formy, ale i tak se na stupní­ch ukázal 3x (sezonu pak zakončuje plastikou kří­žováho vazu). Honza Václaví­k ho stejným počtem umí­stění­ napodobil.
Děvčata opět potvrdila svoje pozice. Lucka Vlášková obsadila V ČP v ½ maratonu 3 pozici v celkovám pořadí­ a celkem 24x na stupní­ch (9x1.mí­sto).Barča Hanušová se po návratu z USA a počáteční­ch problámech s aklimatizací­ a alergií­ postupně dostávala do závodní­ho tempa. Nakonec stihla 19 závodů z toho 10x na stupní­ch a 4x na nejvyšší­m. Jana Kubáčová potvrdila stoupají­cí­ výkonnost - 14x se postavila na bednu a 3x nejvýše. Velký pokrok zaznamenala rovněž Lenka Hartlová, která se v dlouhých maratonech dostala na celková 4.mí­sto v ČP a 2.mí­sto v IVELO.CZ SÉRII. Jak vypadá svět za stupňů ví­tězů si zkusila 10x a z toho nejvyšší­ho se podí­vala 2x. 
Pro sezonu 2011 se nám podařilo tuto úspěšnou sestavu udržet. Možná rozší­ření­ se plánuje pouze v pří­padě zájmu některáho nadějnáho juniora nebo juniorky.


ZA KELLYS-BIKE RANCH Team Michal Douša